Yetenek Yönetimi

Kılıç Grup, çalışanların performanslarının planlandığı, takip edilerek geri bildirim verildiği, değerlendirildiği, gelişim alanlarının tespit edildiği ve çalışanın gelişiminin teşvik edildiği bir yönetim sistemini uyguluyor.

Kılıç Grup, Grubun gelecek resminde yer alacak, bu resmi şekillendirebilecek, yeniliğe ve gelişime açık bireylerin kuruma kazandırılmasını hedefliyor. İşe alım uygulamalarını da bu hedef doğrultusunda şekillendiriyor. Ayrıca Grubun “Dünya Klasında Şirket Olmak” vizyonuna katkıda bulunacak şekilde Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi uygulamalarını sürdürüyor.