Kalite Politikamız

Kılıç Grup, reel piyasa ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, ulusal ve uluslararası kabul görmüş güncel standart metotları kullanarak, kaliteli hizmet anlayışını sürdürür. Kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, lojistiğin standartları gereklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Kılıç Grup Kalite Politikası olarak aşağıdaki maddeleri benimsemiştir.

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi, yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Kılıç Grup Kalite Hedefi

  • Güvenli ve kaliteli hizmet üretmek,
  • Piyasada güvenilir bir firma olmak.

Kılıç Grup Kalite Hedeflerinin Stratejik Amaçları

  • Verimliliği artırmak,
  • Maliyetleri düşürmek,
  • Atık ve hataları en aza indirmek.