İnsan Kaynakları Politikası

Kılıç Grup hedeflerinin ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde bizleri başarıya taşıyan temel kaynaklarımızdan en önemlisinin çalışanlarımız olduğu bilinci ile hareket edilir. Çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla öncelik verilir. Motivasyon, iş tatmini, aidiyet ve eğitime yatırım yaparak iş verimliliğini artırmak hedeflenir. Bu hedef ve stratejiler doğrultusunda politikalarımız;

  • Nitelik ve ihtiyaçlara göre doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek,
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı sağlamak,
  • Bireylerin kariyerlerini, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda planlayıp geliştirmek,
  • Sistematik yaklaşımlarla ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamalarını gerçekleştirmek,
  • Bireylerin performanslarını objektif yaklaşımlarla değerlendirmek ve geribildirim ortamını yaratmak,
  • Çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Uluslararası platformda kabul görmüş modern İnsan Kaynakları uygulamalarını izleyerek, şirketimizi daha iyi bir geleceğe taşıma için gerekli entegre sistemleri oluşturup yönetmektir.