Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Paydaşlarımız,

Kılıç Grup Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Politikası,

İş ilişkilerimizde ve tüm faaliyetlerimizde esas alacağımız etik değerlerimizi, sorumluluklarımızı, beklentilerimizi ve uygulama standartlarımızı bir bütünlük içerisinde ortaya koymaktadır.

Kılıç Grubun Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile lojistik sektörünün ve  grubumuzun yüksek itibarının sürdürülebilir olması bakımından tüm karar ve faaliyetlerimizde yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir.

Sürdürülebilir başarının temel gerekliliklerden biri olması bakımından tüm çalışma arkadaşlarımın ve paydaşlarımızın Kılıç Grubun Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerini içtenlikle sahipleneceğine ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine dair inancımız tamdır.

Sürdürülebilir başarının temel gerekliliklerden biri olması bakımından tüm çalışma arkadaşlarımın ve paydaşlarımızın Kılıç Grubun Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerini içtenlikle sahipleneceğine ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine dair inancımız tamdır.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Kılıç Grup Yönetim Kurulu