Çevre Politikamız

​​​​Kılıç Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın özünde “insana ve yaşadığı çevreye saygı”, esasında ise “tüketiciye verdiği değer” bulunmaktadır. Şirket’in temel amacı, kaliteli ve sürekli hizmet ile tüketici memnuniyetini sağlarken iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevresel kirlenmeyi önlemektir. Bu amaç doğrultusunda Kılıç Grup, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatı sürekli takip etmeyi, yasalara ve Kılıç Grup Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği’ne uygun şekilde faaliyet göstermeyi, Faaliyetleri sırasında oluşan atıkları geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ile azaltmayı, mümkün olmayan durumlarda ise atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlayarak doğal kaynakların korunmasını ilke olarak benimsemeyi, Mevcut yatırımlarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği faktörünü göz önünde bulundurarak mümkün olan en iyi teknolojiyi seçmeyi, Çevreyi ve çalışanları korumak adına yapılan çalışmaları yüklenici firmaların çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, Çevre, iş sağlığı ve iş güveliği bilincini artırmak için çalışanlara değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli eğitimler vermeyi amaçlar.