Çalışan Sorumlulukları

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; Kılıç Grup’a ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması; ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm Kılıç Grup ve dış kaynaklı personel ile stajyerleri, bayi kullanıcıları ve yan sanayi personeli konumları veya görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin Kılıç Grup bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.

Kılıç Grup‘a ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm Kılıç Grup personeli, Kılıç Grup Personel Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması ve Kılıç Grup İş Ahlakı İlkelerine de uymak zorundadır.

Kılıç Grup; Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı Kişisel Verilerin Korunması Politikasına tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder.